Presentat el Pla de Mobilitat Urbana 2013-2018

En la sessió plenària del Pacte per la Mobilitat, celebrada el passat 5 de març, va ser presentat el document final.

La revista Barcelona Metròpolis dedica el quadern central al debat sobre la marca Barcelona

Barcelona, tercer destí turístic de vols continentals, és una de les ciutats amb una reputació global més bona, com ho indiquen els principals índexs i rànquings de marques urbanes.