Un grup de persones sense llar assessoraran l’Ajuntament en el disseny de polítiques per atendre millor el col·lectiu

El passat dia  28 d'abril es va constituir en el marc del Consell Municipal de Benestar Social.