Ciutat Proactiva

  • Objectius

    Els estatuts de BIT HABITAT (Fundació Barcelona Institute of Technology for the Habitat) estableixen que l’entitat pot atorgar premis. Davant  la crisi socioeconòmica i ambiental sobrevinguda per la covid-19, BIT HABITAT fa una crida a l’ecosistema local innovador per trobar nous productes, serveis o metodologies que ajudin a accelerar la recuperació de la ciutat de Barcelona. Aquesta proposta té l’objectiu de donar resposta a les necessitats reals de la ciutadania i facilitar el procés innovador en si mateix

  • Qui en forma part?

    BIT HABITAT és una fundació municipal de l’Ajuntament de Barcelona que té com a objectiu promoure la innovació urbana, en els seus vessants social, econòmic, tecnològic i mediambiental per donar resposta als nous reptes als quals s’enfronten les ciutats i en col·laboració amb tots els actors implicats.

  • Reunions i actes

  • Conclusions i retorn

  • Imatges