Plenari Consell de Ciutat
Pressupostos i Ordenances Fiscals de 2020: s’aproven les conclusions
El Grup de Treball (GT) va mantenir diverses trobades per debatre els pressupostos i ordenances que el govern té previst
Plenari Consell de Ciutat
S’aproven les Conclusions sobre Desigualtats i Vulnerabilitats
El plenari va aprovar el passat 17 de desembre de 2019 el dictamen presentat pel Grup de Treball (GT) sobre
Presentació de la Memòria del Consell de Ciutat al Plenari Municipal
El Consell de Ciutat presenta la seva memòria del 2018 i també una proposta d’acord
Grup de treball Cooperació Público-Privada (1)
S’aproven les conclusions del grup de treball de Cooperació Público-Privada (I)
El grup de treball de Cooperació Público-Privada (I) es va reunir 6 vegades entre els anys 2018 i 2019. A
Barcelona celebra l’última sessió del Consell de Ciutat del mandat Colau
El Consell de Ciutat es renovarà quan es constitueixi el proper consistori i mantindrà 100 representants de la ciutadania i
Primera Comissió Permanent del 2019
Es va reunir el passat 23 de gener.
Consell Consultiu i Assessor BTV
Valoració favorable de les candidatures al Consell d’Administració Betevé.
El dia 12 de desembre es va celebrar el darrer Plenari del
L’Alcaldessa va donar la benvinguda i va traslladar la paraula al Sr. Vicens Tarrats, a la seva intervenció al darrer
Celebrada la Comissió Permanent del mes de novembre
Es va reunir el passat 21 de novembre l’Ajuntament.