Plenari Consell de Ciutat
Dictamen seguiment del Pla d’Actuació Municipal
La Comissió Permanent va assumir la funció d’efectuar reflexions de caràcter general i particular sobre l’avenç i el seguiment del
Plenari Consell de Ciutat
L’Ajuntament de Barcelona es proposa aprovar la “Carta de ciutadania. Carta de
Es tracta d’un document de caràcter normatiu, que vol esdevenir una eina per a l’assoliment de drets i el compliment
Plenari Consell de Ciutat
Pla Director de Participació Ciutadana
L’Ajuntament de Barcelona va iniciar a finals de l’any 2008 un procés de diagnosi i concertació amb els principals actors