Plenari Consell de Ciutat
L’Ajuntament de Barcelona es proposa aprovar la “Carta de ciutadania. Carta de
Es tracta d’un document de caràcter normatiu, que vol esdevenir una eina per a l’assoliment de drets i el compliment
Plenari Consell de Ciutat
Pla Director de Participació Ciutadana
L’Ajuntament de Barcelona va iniciar a finals de l’any 2008 un procés de diagnosi i concertació amb els principals actors