Pacte per Barcelona

  • Objectius

    Pacte per Barcelona es configura amb la missió d’aprofitar tot el potencial de Barcelona per poder superar la crisi de la Covid-19 i generar un nou impuls per la ciutat. Aquest grup de treball té un seguit d’objectius estratègics que recullen una visió global sobre el reimpuls per la ciutat en aquests moments.

  • Qui en forma part?

    El composen unes 50 persones, entre membres del govern municipal, grups polítics de l’oposició i agents socials, econòmics, cívics, culturals, educatius i esportius.

  • Reunions i actes

  • Conclusions i retorn

  • Imatges