Entrades

Plenari Consell de Ciutat

Dictamen Grup de Treball d'espai públic i convivència

Aquest grup de treball estava format per catorze persones i es van realitzar sis sessions. El que havia de treballar el GT es basava en marcs legals i normatius establerts en l’àmbit estatal, comunitari, provincial i municipal. Les conclusions…